Služby
Firma
Supportini.cz


A. Síťové a technické služby

Připojení do Internetu

 • Připojení jednoho počítače - Internet dial-up - v ceně od 390 Kč/měsíc - časově neomezený přístup do Internetu. Zahrnuje jeden přístupový účet a jednu e-mailovou schránku. 
 • Připojení celé firmy - lokální sítě LAN telefonní linkou do Internetu 
 • Připojení celé firmy pevnou linkou. Vybereme s Vámi vhodný způsob připojení pevnou linkou na páteřní síť Internetu. Pevnou linkou se můžete připojit i mimo Prahu.
 • WorldWideWeb služby - prostor, design, údržba, virtuální server, aplikace. Zaměřujeme se na design WWW vysoké úrovně. Poskytujeme několik kvalitativních stupňů tvorby, provozu a aktualizace prezentace na WWW - více inf. Web Studio

HW a SW řešení

 • dodávky a pronájem HW - modemy, routery, prodej počítačů PC, Mac a základního vybavení včetně periferií
 • upgrade HW i SW - paměti, disky, procesory, operační systémy
 • Hi-End řešení - budování sítí, SW routery, firewally, proxy servery
 • správa a údržba lokálních sítí LAN

Konzultační činnost

 • konzultace týkající se HW a SW a upgradů
 • při připojení jednoho počítače hodinová konzultace a zaškolení zdarma
 • poradenství v oblasti bezpečnosti serverů a sítí (firewall, kódování)

Při poskytování našich služeb dbáme na komplexní přístup. Tj. Vaší firmě navrhneme optimální řešení za daných podmínek, dodáme potřebný HW a SW, provedeme instalaci a zaškolíme Vás. Zároveň Vám navrhneme multimediální prezentaci na WWW, provedeme design a stránky zveřejníme.

B. Mediální služby 

Web studio

 • komplexní prezentace firmy na Internetu
 • tvorba, příprava vlastního Website
 • zveřejnění Website na Internetu
 • zřízení vlastní domény
 • elektronické obchodování a vystavení databází na Internetu

Inicia Web Studio vytváří kompletní a efektivní design prezentací Vaší firmy nebo Vašich služeb na WWW. Prezentací nemáme na mysli jen jednoduchou stránku na webu, ale komplexní digitální marketingovou strategii, která Vám zajistí to, že se o Vašem "poslání" dozvědí po celém světě. Prezentace může být jednoduchá (text + základní grafické prvky) nebo složitější, např. obsahovat video, audio, animace, prostředky interaktivní komunikace a přístup do databází. Ať se jedná o design jednoduchý či složitý, naši odborníci Vám doporučí takový způsob prezentace, který efektivně splní vaše požadavky.
Prostřednictvím svých stránek představíte svoji firmu, můžete zpřístupnit katalogy výrobků, objednávkové či rezervační formuláře, zajistit oboustrannou komunikaci e-mailem, prezentaci novinek apod. .... zkuste tohle s brožurou ! Navíc jste "viditelní" 24 hodin denně. Při zřízení virtuálního serveru budou mít Vaše stránky adresu www.vasefirma.cz, navenek se tedy bude jevit jako samostatný web server.

 

Inicia s.r.o. Puškinovo nam. 5, 160 00 Praha 6

Tel: 2 20 30 40 50,  email: info@ini.cz